Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno-renowacyjnych cz.1

Autor: Ceresit

 • PDF

  Utwórz PDF

 • Drukuj

  Drukuj

 • Zgłoś problem

  Zadaj pytanie

Wszystkie elementy budynku są narażone w mniejszym lub większym stopniu na oddziaływanie wilgoci, będącej jedną z najgroźniejszych przyczyn poważnych uszkodzeń budowli.
Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno-renowacyjnych cz.1

Wilgoć w znacznym stopniu przyczynia się do korozji i erozji materiałów oraz zagrzybienia budynków i porażenia ich elementów przez owady. Wpływom tym podlegają oczywiście w większym stopniu obiekty starsze, tym niemniej zjawiska te obserwowane są również w budynkach względnie nowych.

Fasada kamienna zabytkowej katedry – wyraźnie widoczny poziom zawilgoceń spowodowany podciąganiem wody.

Ekspertyza – tak czy nie?

Opisane sytuacje mają miejsce w przypadku, gdy nie dochowano zasad sztuki budowlanej. Różne bywają nie tylko zakres i skala oddziaływania zawilgoceń, ale przede wszystkim następstwa tego procesu. Stąd też zdarzają się przypadki, gdy skutki wilgoci ograniczają się do miejscowego oszpecenia elewacji i pojawienia się nieprzyjemnego zapachu. Bywa też tak, że stałe oddziaływanie wilgoci na obiekt może po pewnym czasie być przyczyną daleko postępujących procesów korozyjnych, które uniemożliwiają dalszą eksploatację budynku. Warto zdawać sobie sprawę, że przeprowadzenie „kosmetycznych” remontów obiektów zawilgoconych lub odkładanie decyzji o przystąpieniu do robót skutkuje znacznym wzrostem kosztów.

 

Często po przejrzeniu dokumentacji zawilgoconych obiektów poddanych remontowi, można stwierdzić, że stadium diagnostyki w zakresie zwilgocenia albo pominięto, albo ograniczono. Nasuwają się zatem pytania o rolę ekspertyzy technicznej w zakresie mykologiczno-budowlanym w stadium przedprojektowym. Podstawowa kwestia brzmi: czy w ogóle wykonywać ekspertyzę, czy nie? Jeżeli podejmuje się decyzję o sporządzeniu ekspertyzy mykologiczno-budowlanej, to jej celem powinno być przede wszystkim określenie stanu technicznego i przyczyn powstawania zjawisk korozyjnych. Należy także wskazać zakres prac niezbędnych do wykonania wraz z rozwiązaniami, które powinny zostać uwzględnione w dokumentacji projektowej.

Rzetelna diagnostyka

Wykonywanie ekspertyz dotyczących budynków zawilgoconych jest zadaniem trudnym, wymagającym przeanalizowania zależności przyczynowo-skutkowych zachodzących pomiędzy widocznymi objawami zawilgoceń oraz ubytków w poszczególnych elementach. Do diagnostyki niezbędny jest też często sprzęt pomiarowy, dostosowany do indywidualnych potrzeb oraz bardzo dobra znajomość dostępnych metod i technologii napraw w zakresie izolacji i renowacji. Na etapie doboru rozwiązań materiałowych przed osobami wykonującymi dokumentację stają trudne decyzje, ponieważ wybór systemu materiałowego najczęściej odbywa się w oparciu o:

 • opinie przedstawicieli producentów lub ich materiały informacyjne (często bywają tendencyjne),

 • materiały informacyjne publikowane w czasopismach technicznych oraz w materiałach konferencyjnych (ich praktyczne zastosowanie bywa różne),

 • własne, wieloletnie doświadczenie lub opinie pozyskane od osób zajmujących się tą problematyką.

Etapy wykonania ekspertyzy budynku zawilgoconego można podzielić na trzy części:

 • etap I – diagnoza,

 • etap II – analiza przyczynowo-skutkowa występowania procesów korozyjnych,

 • etap III – opracowanie zaleceń do etapu projektowania, w tym rozwiązań technologiczno materiałowych.

W pierwszym etapie powinna zostać wykonana inwentaryzacja rodzaju i zakresu zawilgoceń. W tym celu konieczne będzie częste wykonywanie np. badań kontrolnych poziomu wód gruntowych, określenie kierunku napływu wód, wykonanie badań wilgotności strukturalnej i powierzchniowej murów na różnych poziomach, wykonanie badań poziomu zasolenia murów i tynków w badanym obiekcie. Na etapie opracowania zaleceń w oparciu o analizę przyczyn powstania zawilgoceń należy określić sposób naprawy.

Źródła zawilgocenia budynków

Przyczyny zawilgocenia budowli

Trwałe zawilgocenie budynku przyczynia się do postępującej degradacji strukturalnej przegród budowlanych w wyniku transportu kapilarnego wilgoci w suche partie murów oraz zniszczeń strukturalnych powodowanych przez krystalizujące sole oraz szkody mrozowe.

Ten mechanizm korozji na początku dotyczy głównie tynków. Objawia się zmianą ich barwy, a następnie pojawieniem się zacieków i nalotów solnych. Źródła zawilgoceń budynków można podzielić na:

 • zawilgocenia powierzchni elewacji i cokołów poprzez wody opadowe,

 • zawilgocenia cokołów budynków poprzez tzw. wody z rozbryzgów,

 • zawilgocenie części podziemnych budynków poprzez wody infiltracyjne? wody opadowe przenikające przez górne warstwy gruntu, omywające ściany zewnętrzne,

 • zawilgocenia murów w wyniku bezpośredniego oddziaływania wód gruntowych,

 • zawilgocenie wewnętrznych powierzchni ścian w wyniku higroskopijnego poboru wilgoci (brak wentylacji pomieszczeń, głównie piwnic) poprzez materiał ściany lub związki soli nagromadzone na powierzchni, zawilgocenie wewnętrznych powierzchni ścian w wyniku kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrody (obecność mostków termicznych, inercja termiczna murów),

 • zawilgocenie ścian w wyniku oddziaływania wody rozproszonej (niewłaściwe wykonanie, uszkodzenie lub brak rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, napływ wód opadowych w wyniku np. niewłaściwego ich odprowadzania lub niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych lub stokowych od budynku, napływ wód w wyniku nieszczelności instalacji wodnej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku itp.).

 

W następnym materiale dotyczącym renowacji budynków poddanych działaniu wilgoci zostaną omówione sposoby niszczenia budynku pod wpływem wody.

0 komentarzy do Znaczenie diagnostyki w robotach izolacyjno-renowacyjnych cz.1
Author photo
by dodać komentarz.

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. Zamknij